1 อันดับที่ เงินรางวัล $174
7 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
7 ทำเงินและเสียเงิน 0, 2 ยาวและสั้น 5,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 8338.57, ยอดคงเหลือสุดท้ายของ $9338.57
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ / อิควิตี้:

ยอดคงเหลือ:
$9 338.57
อิควิตี้:
$9 338.57
$8338.57 กำไรสุทธิ
$1191.22 การซื้อขายเฉลี่ย
833.86% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$8338.57
ทั้งหมด
$0
$1191.22
เฉลี่ย
$0
$2308.39
สูงสุด
$0
$367.5
ต่ำสุด
$0