1 อันดับที่ เงินรางวัล $177
5 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
4 ทำเงินและเสียเงิน 1, 1 ยาวและสั้น 4,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 9.5, ยอดคงเหลือสุดท้ายของ $8811.11
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ / อิควิตี้:

ยอดคงเหลือ:
$8 811.11
อิควิตี้:
$8 043.81
$6989.01 กำไรสุทธิ
$1397.8 การซื้อขายเฉลี่ย
698.9% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$7811.11
ทั้งหมด
$822.1
$1952.78
เฉลี่ย
$822.1
$5398.21
สูงสุด
$822.1
$171.67
ต่ำสุด
$822.1