408 อันดับที่
8 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
7 ทำเงินและเสียเงิน 1, 3 ยาวและสั้น 5,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 0.84, ยอดคงเหลือสุดท้ายของ $1349.48
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ / อิควิตี้:

ยอดคงเหลือ:
$1 349.48
อิควิตี้:
$842.62
$-70.96 กำไรสุทธิ
$-8.87 การซื้อขายเฉลี่ย
-7.1% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$362.68
ทั้งหมด
$433.64
$51.81
เฉลี่ย
$433.64
$128.46
สูงสุด
$433.64
$6.87
ต่ำสุด
$433.64