343 อันดับที่
4 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
3 ทำเงินและเสียเงิน 1, 4 ยาวและสั้น 0,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 0.12, ยอดคงเหลือสุดท้ายของ $202.53
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ / อิควิตี้:

ยอดคงเหลือ:
$202.53
อิควิตี้:
$202.53
$-795.03 กำไรสุทธิ
$-198.76 การซื้อขายเฉลี่ย
-79.5% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$108.88
ทั้งหมด
$903.91
$36.29
เฉลี่ย
$903.91
$71.23
สูงสุด
$903.91
$1.06
ต่ำสุด
$903.91