192 อันดับที่
8 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
6 ทำเงินและเสียเงิน 2, 6 ยาวและสั้น 2,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 0.24, ยอดคงเหลือสุดท้ายของ $333.43
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ / อิควิตี้:

ยอดคงเหลือ:
$333.43
อิควิตี้:
$178.00
$-686.84 กำไรสุทธิ
$-85.86 การซื้อขายเฉลี่ย
-68.68% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$217.08
ทั้งหมด
$903.92
$36.18
เฉลี่ย
$451.96
$61.52
สูงสุด
$879.05
$8.3
ต่ำสุด
$24.87