86 อันดับที่
6 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
5 ทำเงินและเสียเงิน 1, 6 ยาวและสั้น 0,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 0.73, ยอดคงเหลือสุดท้ายของ $524.55
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ / อิควิตี้:

ยอดคงเหลือ:
$524.55
อิควิตี้:
$524.55
$-475.6 กำไรสุทธิ
$-79.27 การซื้อขายเฉลี่ย
-47.56% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$1273.4
ทั้งหมด
$1749
$254.68
เฉลี่ย
$1749
$443
สูงสุด
$1749
$101
ต่ำสุด
$1749