390 อันดับที่
9 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
8 ทำเงินและเสียเงิน 1, 5 ยาวและสั้น 4,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 0.19, ยอดคงเหลือสุดท้ายของ $275.73
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ / อิควิตี้:

ยอดคงเหลือ:
$275.73
อิควิตี้:
$275.73
$-733.07 กำไรสุทธิ
$-81.45 การซื้อขายเฉลี่ย
-73.31% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$167.78
ทั้งหมด
$900.85
$20.97
เฉลี่ย
$900.85
$44.21
สูงสุด
$900.85
$0.22
ต่ำสุด
$900.85